Bogdan Florin

Daglig Leder
E-mail: post@florinmalerarbeid.no
Brief info

Daglig leder Bogdan Florin Simbotin er hovedaksjonær i selskapet og faglært maler i Norge.
Han kom til Norge i 2007 og jobbet flere år i bygg og anlegg i hovedstaden før han valgte å satse for seg selv. Bogdan startet Florin Malerarbeid AS med to tomme hender og har vært ledende i å bygge opp bedriften til den anerkjennelsen vi har i dag.
Blant våre oppdragsgivere er han kjent for å være en god sjef for de ansatte, en som jobber på gulvet, som er utpreget samarbeidsvillig, stiller høye krav til kvalitetssikringsarbeidet, og alltid yter god service med glede.