Bogdan Florin

Daglig Leder
E-mail: post@florinmalerarbeid.no
Brief info

Daglig leder Bogdan Florin Simbotin er hovedaksjonær i selskapet og faglært maler i Norge.
Han kom til Norge i 2007 og jobbet flere år i bygg og anlegg i hovedstaden før han valgte å satse for seg selv. Bogdan startet Florin Malerarbeid AS med to tomme hender og har vært ledende i å bygge opp bedriften til den anerkjennelsen vi har i dag.
Blant våre oppdragsgivere er han kjent for å være en god sjef for de ansatte, en som jobber på gulvet, som er utpreget samarbeidsvillig, stiller høye krav til kvalitetssikringsarbeidet, og alltid yter god service med glede.

Florin Malerarbeid Florin Malerarbeid er Gasellebedrift 2022

Florin Malerarbeid er Gasellebedrift 2022. Vi takker alle kunder tror på oss!