Utskifting av panel og fasademaling av 29 småhus

A/L Kjetilsrud borettslag, 1430 ÅS

Vi har hatt mange titalls oppdrag med utvendig maling for borettslag og private i de ti årene vi har vært i drift. Et av oppdragene var for A/L Kjetilsrud borettslag som består av 29 småhus og et stort leilighetsbygg. Her ferdigstilte vi arbeidet i august 2020.

A/L Kjetilsrud borettslag hadde hus som krevde bruk av lift flere steder, og fastmonterte stillaser noen steder. Ved enklere tilgjengelighet brukte vi rullestillaser. Når vi utfører maleroppdrag utvendig har vi alltid et ekstra høyt fokus på HMS arbeidet, og især sikkerheten for de ansatte.

Husene i A/L Kjetilsrud borettslag var ikke malt på et tiår og trengte en del skraping etterfulgt av nytt grunningsarbeid, samt utskifting av noe råtten panel. Vegger som hadde vært eksponert for mye sol og vær og vind, krevde omfattende grunnarbeid og tre strøk maling for å få et godt resultat. Vi bruker alltid maling av høyeste kvalitet til utvendige oppdrag.