Else Berit Kristiansen

Styrets Leder og sekretær

Ionut Eriksen

Økonomiansvarlig

Bogdan Florin

Daglig Leder