Else Berit Kristiansen

Styrets Leder og sekretær

Ionut Eriksen

Økonomiansvarlig

Bogdan Florin

Daglig Leder
Florin Malerarbeid Florin Malerarbeid er Gasellebedrift 2022

Florin Malerarbeid er Gasellebedrift 2022. Vi takker alle kunder tror på oss!